Nuoroda nukopijuota

 

 

 

Stiprus ir vientisas vizualinis stilius yra vienas vertingiausių organizacijos turtų. Kad jis būtų tikrai išskirtinis ir atpažįstamas, jį reikia taikyti nuosekliai – šios gairės padės tai padaryti.

 

Apie
Mykolo Romerio universitetas

Mūsų universitetas veikia tarsi tarpininkas tarp studento ir jo ateities. Jis padeda surasti aiškią kryptį ir ja tikslingai eiti. Būtent šis kelio ir judėjimo link užtikrintos ateities, motyvas tampa pagrindine mūsų vizualinio identiteto idėja atliepiančia grafinius elementus. Savo vizualine kalba siekiame parodyti, kad esame atviri ir betarpiški, lankstūs ir prisitaikantys prie pasaulio bei rinkos tendencijų, todėl mūsų identitetas yra šviesus, aiškios ir lakoniškos struktūros.

 

Strateginės kryptys

 

Stabilumas ir aiškumas

Chaotiškame ir skubančiame pasaulyje mūsų svarbiausia vertybe tampa padėti jaunam žmogui susikurti aiškią judėjimo kryptį ir stabilią ateitį. Mums svarbu, kad studentas jaustųsi užtikrintas ir ramus dėl savo ateities ir tikslingai judėtų jos link, todėl komunikuojame aiškia, nekomplikuota ir lakoniška kalba, kad visame medijų ir informacijos triukšme išsiskirtume kaip konkretumo suteikiantis universitetas.

 


 

 

Žmogiškumas

Siekiame akcentuoti, kad mūsų universitetui svarbi kiekviena individuali patirtis ir istorija, todėl mūsų komunikacijos tonas nuoširdus ir betarpiškas. Pagrindinis mūsų noras – padėti studentui atrasti jam tinkamiausią kelią, užtikrinantį jo stabilią ateitį, todėl esame lankstūs prisitaikyti ir judėti kartu, kartu kurti tokią akademinę aplinką, kurį padėtų atskleisti visas jauno žmogaus stiprybes.

 


 

 

Pritaikomumas pasauliui

Mūsų universiteto studijų kryptys ir programos, nuolat atnaujinamos operatyviai reaguojant į pasaulines tendencijas ir darbo rinką. Siekiame akcentuoti, kad mūsų studijos yra grįstos praktika – mes nuolat bendradarbiaujame su lyderiaujančiomis ir skirtingas industrijas atstovaujančiomis įmonėmis, kad galėtume sukurti tokią studijų programą, kuri atlieptų realų rinkos poreikį ir naujausias tendencijas.

 


 

Logotipas
Logotipo versijos / LT

Lietuviškos logotipo versijos

 

Mūsų logotipas yra mažiausia, bet  geriausiai atpažįstama ir MRU vardą reprezentuojanti priemonė. Jis atspindi esmines mūsų puoselėjamas vertybes: atvirumą, modernumą ir demokratiškumą.

Čia pateiktos gairės padės logotipą naudoti nuosekliai, be klaidų.

Atsisiųsti logotipo paketą


 

Pagrindinė – horizontali logotipo versija

 

 • Kai logotipą naudojame baltos spalvos ar kitame šviesiame fone naudojame spalvotą jo versiją.
 • Kai logotipą naudojame oranžinės spalvos ar kituose ryškiuose, tamsiuose fonuose naudojame baltą logotipo versiją.
 • Šią spalvinę versiją naudojame tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti kitų spalvinių logotipo versijų.

 

Antrinė – vertikali logotipo versija

 

 • Kai logotipą naudojame baltos spalvos ar kitame šviesiame fone naudojame spalvotą jo versiją.
 • Kai logotipą naudojame oranžinės spalvos ar kituose ryškiuose, tamsiuose fonuose naudojame baltą logotipo versiją.
 • Šią spalvinę versiją naudojame tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti kitų spalvinių logotipo versijų.
Fakultetų logotipai / LT

Fakultetų logotipai

 

Mūsų universitetą sudaro 4 fakultetai: Teisės mokykla, Viešojo saugumo akademija, Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas bei Viešojo valdymo ir verslo fakultetas, kurių kiekvienas turi savo logotipo versiją.

Fakultetų logotipas kuriamas pagal pavyzdyje nurodytą schemą: naudojant pagrindinę ar antrinę MRU logotipo versiją kartu su deskriptoriumi, kuriame įrašomas fakulteto pavadinimas. Rekomenduojame fakulteto pavadinimą rašyti per dvi eilutes ir vengti situacijų, jei rašant vienoje eilutėje jis būtų ilgesnis už universiteto pavadinimą. Fakulteto pavadinimą visuomet rašome Neue Montreal Medium šrifto stiliumi.

Atstumai tarp logotipo elementų matuojami pagal x (simbolyje esančios M raidės plotį) ir y (pavadinime esančios M raidės aukštį) reikšmes, taip kaip nurodoma schemoje. Čia pateikiamas vieno iš fakultetų pavyzdys.

Atsisiųsti darbo failus


 

 

Horizontali logotipo versija

Pateikiame vieno iš fakultetų pavyzdį.

 

 • Kai fakulteto logotipą naudojame baltos spalvos ar kitame šviesiame fone naudojame spalvotą jo versiją.
 • Kai fakulteto logotipą naudojame spalvotame, ryškiame ar tamsiame fone naudojame baltą logotipo versiją.
 • Šią spalvinę versiją naudojame tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti kitų spalvinių fakulteto logotipo versijų.

 

Vertikali logotipo versija

Pateikiame vieno iš fakultetų pavyzdį.

 

 • Kai fakulteto logotipą naudojame baltos spalvos ar kitame šviesiame fone naudojame spalvotą jo versiją.
 • Kai fakulteto logotipą naudojame spalvotame, ryškiame ar tamsiame fone naudojame baltą logotipo versiją.
 • Šią spalvinę versiją naudojame tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti kitų spalvinių fakulteto logotipo versijų.

 

Logotipo saugos zona

 

Siekdami užtikrinti logotipo atpažįstamumą ir vientisumą, rekomenduojame palikti kuo daugiau laisvos erdvės aplink jį arba mažiausiai tiek, kiek nurodoma schemoje. Laisva erdvė aplink visas logotipo versijas matuojama vienodai: 1/2 simbolyje esančio kvadrato dydžio.


 

Minimalus logotipo dydis

 

Tam, kad užtikrintume logotipo skaitomumą ir atpažįstamumą tiek spaudoje, tiek skaitmeninėje erdvėje, rekomenduojame logotipų nenaudoti mažesnių, nei čia nurodoma.

Logotipo versijos / EN

Angliškos logotipo versijos

 

Atvejais, kai reikalinga komunikuoti užsienyje, naudojame angliškas logotipo versijas. Čia pateiktos gairės, analogiškos lietuviškoms logotipo versijoms, padės ženklą naudoti nuosekliai, be klaidų.

Atsisiųsti logotipo paketą

 


 

Pagrindinė – horizontali logotipo versija

 

 • Spalvota logotipo versija ant šviesaus fono.
 • Balta logotipo versija ant oranžinės, kitų ryškių ar tamsių fonų.
 • Juoda logotipo versija naudojama tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti kitų logotipo versijų.

 

Antrinė – vertikali logotipo versija

 

 • Spalvota logotipo versija ant šviesaus fono.
 • Balta logotipo versija ant oranžinės, kitų ryškių ar tamsių fonų.
 • Juoda logotipo versija naudojama tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti kitų logotipo versijų.
Fakultetų logotipai / EN

Fakultetų logotipai

 

Kaip ir lietuvių, taip ir anglų kalba, kiekvienas mūsų fakultetų turi savo logotipo versiją.

Fakultetų logotipas kuriamas pagal pavyzdyje nurodytą schemą: naudojant pagrindinę ar antrinę MRU logotipo versiją kartu su deskriptoriumi, kuriame įrašomas fakulteto pavadinimas anglų kalba. Rekomenduojame fakulteto pavadinimą rašyti per dvi eilutes ir vengti situacijų, kai rašant vienoje eilutėje jis būtų ilgesnis už universiteto pavadinimą. Fakulteto pavadinimą visuomet rašome Neue Montreal Medium šrifto stiliumi.

Atstumai tarp logotipo elementų matuojami pagal x (simbolyje esančios M raidės plotį) ir y (pavadinime esamčios M raidės aukštį), taip kaip nurodoma schemoje.

Atsisiųsti darbo failus


 

Horizontali logotipo versija

Pateikiame vieno iš fakultetų pavyzdį.

 

 • Spalvota logotipo versija ant šviesaus fono.
 • Balta logotipo versija ant fakulteto spalvos, kitų ryškių ar tamsių fonų.
 • Juoda logotipo versija naudojama tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti kitų logotipo versijų.

 

Vertikali logotipo versija

Pateikiame vieno iš fakultetų pavyzdį.

 

 • Spalvota logotipo versija ant šviesaus fono.
 • Balta logotipo versija ant fakulteto spalvos, kitų ryškių ar tamsių fonų.
 • Juoda logotipo versija naudojama tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti kitų logotipo versijų.

 

Logotipo saugos zona

 

Siekdami užtikrinti logotipo atpažįstamumą ir vientisumą, rekomenduojame palikti kuo daugiau laisvos erdvės aplink jį arba mažiausiai tiek, kiek nurodoma schemoje. Laisva erdvė aplink visas logotipo versijas matuojama vienodai: 1/2 simbolyje esančio kvadrato dydžio.


 

Minimalus logotipo dydis

 

Tam, kad užtikrintume logotipo skaitomumą ir atpažįstamumą tiek spaudoje, tiek skaitmeninėje erdvėje, rekomenduojame logotipų nenaudoti mažesnių, nei čia nurodoma.

Simbolis

Simbolis

 

MRU logotipo simbolis (akronimas), kai aplinkybės leidžia, identitete gali būti naudojamas atskirai, be pilno universiteto pavadinimo. Simbolis turi dvi versijas: horizontalią ir vertikalią, todėl gali lengvai prisitaikyti prie skirtingų dydžių ir formatų.

Atsisiųsti logotipo simbolio paketą


 

 • Spalvota horizontali simbolio versija ant šviesaus fono.
 • Spalvota vetikali simbolio versija ant šviesaus fono.
 • Balta horizontali simbolio versija ant oranžinės, kitų ryškių ar tamsių fonų.
 • Balta vertikali simbolio versija ant oranžinės, kitų ryškių ar tamsių fonų.
 • Juoda horizontali simbolio versija naudojama tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti kitų logotipo versijų.
 • Juoda vertikali simbolio versija naudojama tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės naudoti kitų logotipo versijų.

 

Saugos zona ir minimalus dydis

 

Siekdami užtikrinti simbolio skaitomumą ir atpažįstamumą, rekomenduojame palikti kuo daugiau laisvos erdvės aplink jį arba mažiausiai tiek, kiek nurodoma schemoje. Laisva erdvė aplink visas logotipo versijas matuojama vienodai: 1/2 simbolyje esančio kvadrato dydžio.

Tiek spaudoje, tiek skaitmeninėje erdvėje, rekomenduojame simbolio nenaudoti mažesnio, nei čia nurodoma.

Logotipo komponavimas

Prisitaikantis logotipo komponavimas

 

Siekiame, kad mūsų identitetas būtų dinamiškas ir prisitaikantis, todėl jei yra poreikis, visas logotipo versijas galime naudoti atskiriant simbolį nuo užrašo bei deskriptoriaus (fakulteto pavadinimo) ir komponuoti skirtingose maketo vietose.

Tokiu atveju užrašą (universiteto ar fakulteto pavadinimus) galime rašyti tekstu, taikant tokius nustatymus:
Neue Montreal Medium šrifto stilius. / Tarpavimas tarp raidžių (tracking) -10. / Niekuomet universiteto pavadinimo nerašome tokio dydžio šriftu, kad užrašo plotis būtų didesnis nei simbolio plotis.

 

Pateikiame keletą skirtingų maketų dydžių ir logotipo komponavimo pavyzdžių.

 

 

Logotipo taikymas skirtinguose fonuose

Teisingas logotipo naudojimas

 

Užtikrintas logotipo skaitomumas ant skirtingų spalvinių fonų. / Teisingai naudojamos logotipo spalvos. / Nekraipomos logotipo proporcijos. / Naudojamas tinkamas logotipo dydis.

 


 

Neteisingas logotipo naudojimas

 

Visuomet užtikrinkite logotipo skaitomumą ant skirtingų spalvinių ar nuotraukų fonų. / Nenaudokite nenurodytų logotipo spalvų. / Nekeiskite logotipo proporcijų, teksto hierarchijos, nekraipykite jo formų./ Netaikykite papildomų grafinių efektų. / Nenaudokite linijinio logotipo. / Nenaudokite mažesnio logotipo dydžio nei rekomenduojama.

 

Spalvos
Spalvų paletė

MRU identitetas kuriamas 7 spalvų pagalba. Kiekviena iš spalvų turi savo reikšmę ir pritaikymo būdus.

Oranžinė – pagrindinė, vienijanti ir universitetą atstovaujanti spalva. 4 papildomos spalvos priskiriamos kiekvienam iš fakultetų atskirai. Spalvas rekomenduojame naudoti pagal nurodytą jų proporciją.

Spalvas daugiausiai naudojame grafinių elementų – 3D vizualizacijų spalvinimui (pristatomos sekančiuose skyriuose), tačiau tai atvejais, kai dėl spaudos ribojimų negalime jų naudoti priemonėse – naudojame vienspalvį foną (pvz.: džemperio spalva, drobinio maišelio spalva).

 

 


 

Spalvos parinkimas

Įvaizdinėse priemonėse spalva parenkama pagal tai, kieno vardu komunikuojama. Jei šnekama bendru universiteto vardu, tuomet priemonėse naudojame oranžinę spalvą, jei komunikuojama vieno iš fakultetų vardu, tuomet priemonėse atitinkamai parenkame to fakulteto spalvą.

 

 

Pagrindinės spalvos
 • #ff6432
  Oranžinė
  RGB: 225, 100, 50
  CMYK: 0, 75, 90, 0
  Pantone: 1665
 • #ffffff
  Balta
  RGB: 255, 255, 255
  CMYK: 0, 0, 0, 0
  Pantone: White
 • #000000
  Black
  RGB: 0, 0, 0
  CMYK: 0, 0, 0, 100
  Pantone: Black
Fakultetų spalvos
 • #788255
  Žalia / Teisės mokykla
  RGB: 120, 130, 85
  CMYK: 50, 35, 75, 15
  Pantone: 5773
 • #b9a596
  Smėlinė / Viešojo saugumo akademija
  RGB: 185, 186, 150
  CMYK: 25, 30, 40, 5
  Pantone: 7529
 • #faaa37
  Geltona / Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas
  RGB: 250, 170, 55
  CMYK: 0, 37, 90, 0
  Pantone: 141
 • #877dd7
  Violetinė / Viešojo valdymo ir verslo fakultetas
  RGB: 135, 125, 215
  CMYK: 50, 55, 0, 0
  Pantone: 2655
Tipografija
Šriftai

Pagrindinis šriftas

 

Tipografija ir taisyklingas jos taikymas padeda išlaikyti identiteto unikalumą ir vientisumą. Mūsų įvaizdis kuriamas Neue Montreal šrifto pagalba.

Antraštės: Neue Montreal Regular stiliaus šriftas. / Tarpavimas tarp raidžių (tracking) -10. / Tarpai tarp eilučių (leading) nustatomi lygūs šrifto dydžiui.
Paantraštės: Neue Montreal Regular stiliaus šriftas. /  Tarpavimas tarp raidžių (tracking) -10.
Dėstymo tekstas: Neue Montreal Regular stiliaus šriftas. / Automatiniai nustatymai.
Smulki informacija: Neue Montreal Medium stiliaus šriftas. / Automatiniai nustatymai.

 

Atsisiųsti šriftus

 


 

Antrinis šriftas

 

Atvejais, kai nėra galimybės naudoti pagrindinio identiteto šrifto, naudojame sisteminį Arial šriftą. Šį šriftą rekomenduojame naudoti firminiuose blankuose, atviruose Word failuose ar PPT prezentacijose.

Antraštės ir paantraštės: Arial Regular stiliaus šriftas. /  Tarpavimas tarp raidžių (tracking) -10.
Dėstymo tekstas: Arial Regular stiliaus šriftas. / Automatiniai nustatymai.
Smulki informacija: Arial Bold stiliaus šriftas. / Automatiniai nustatymai.

 

Komponavimas

Teksto elementų komponavimas

 

Siekdami savo identitetui suteikti papildomo išskirtinumo, tekstus komponuojame dinamiškai, vadovaudamiesi 12 stulpelių tinkleliu (arba jei maketas labai mažas 6 stulpelių tinkleliu). Tai reiškia, kad galime skaidyti antraštes ir lygiuoti jas su kitais teksto elementais ir jei yra poreikis tarpusavyje juos atskirti horizontaliomis linijomis, kaip vaizduojama schemoje.

 

Fotografija
Fotografijos stilius

MRU fotografijos stilius komunikuoja pagrindines universiteto vertybes: atvirumą, betarpiškumą, demokratiškumą ir modernų požiūrį į ateities karjerą, todėl nuotraukose svarbūs natūralumas, švelni, neryški ir raminanti spalvinė paletė, daug šviesios. Fotografijoje dažniausiai vaizduojame žmones ir įvairias aplinkas (interjerai, eksterjerai).

 

Žmonės

Portretinėje fotografijoje vaizduojame tiek akademinės bendruomenės žmones universiteto ar kitose aplinkose, tiek specialistus ar sričių profesionalus šiuolaikiškuose biuruose. Čia svarbiausiu raktažodžiu tampa natūralumas. Siekiame žmones vaizduoti natūralioje aplinkoje, darbo procese, nesuvaidintomis emocijomis, pasitelkiant natūralią šviesią. Vyrauja švelnūs ir šilti, žemiški atspalviai.

 

Aplinka

Fotografuojant aplinkas galioja ta pati stilistika. Čia vaizduojame tiek universiteto interjerą, tiek eksterjerą, taip pat biurus, pasakojančius apie ateities karjeras. Siekiame atrodyti atviri ir prieinami, todėl vaizduojant universiteto aplinką labai svarbu ją vaizduoti šviesią. Kad pabrėžti bendruomeniškumą, aplinkos fotografijoje dažnai vaizduojame ir žmones.

 

 

Grafiniai elementai
3D vizualizacijos

MRU veikia tarsi tarpininkas tarp studento ir jo ateities. Jis padeda surasti aiškią kryptį ir ja tikslingai eiti. Būtent šis kelio, judėjimo link užtikrintos ateities motyvas tampa pagrindiniu grafiniu elementu mūsų vizualiniame identitete.

Pagrindinis grafinis elementas – tai 3D vizualizacijos, metaforiškai vaizduojančios studento kelionę. Vizualizacijos vaizduoja rutulį tarsį subjektą keliaujantį taku, kuriuo tampa kiekviena stilizuota, MRU akronimo, raidė.

Atisiųskite grafinius elementus

 

Grafinių elementų taikymas

Šias vizualizacijas taikydami maketuose, galime jas įvairiai sukioti ir fragmentuoti, tokiu būdu kaskart gaudami vis kitokią vizualizacijos versiją.

Spalvos parinkimas: renkantis vizualizaciją svarbu parinkti teisingą jos spalvą. Tai reiškia, kad komunikuodami bendru universiteto vardu naudojame oranžinės spalvos vizualizacijas, o komunikuodami vieno iš fakultetų balsu, parenkame jam priskirtą spalvą.

 

Maketų kompozicija
Apie

Siekiant išlaikyti identiteto vientisumą ir atpažįstamumą, kuriant maketus svarbu vadovautis visomis ankstesniuose skyriuose nurodytomis gairėmis apie logotipą, spalvas, tipografiją bei grafinius elementus.

Savo identitetu, norime atskleisti universiteto lankstumą, gebėjimą prisitaikyti, tai atspindi ir maketų kompozicijos: visuomet laisvai ir dinamiškai komponuojame antraštes ir kitus teksto elementus. / 3D vizualizacijas galime fragmentuoti ir sukioti pagal maketo poreikį, komponuoti tiek per visą maketo dydį, tiek dalinai dengti maketą.

Kurdami maketus, visuomet vadovaujamės 12 stulpelių tinkleliu. Tais atvejais, kai maketas labai mažas (pavyzdžiui baneris) galime naudoti 6 stulpelių tinklelį.

Žemiau pateikiame skirtingų dydžių maketų schemas ir pavyzdžius, kuriuose vaizduojama, kaip visi identiteto elementai komponuojami kartu.

 

 


 

Maketų pavyzdžiai.

 

Priemonės
Apie

Mūsų identiteto unikalumas atsiskleidžia naudojant visus prieš tai aprašytus elementus ir taikant juos taip, kaip aprašoma ankstesniuose skyriuose.

 

 

Socialinė komunikacija

Socialinė komunikacija

Pateikiamos schemos, pagal kurias yra ruošiami maketai socialinėms medijoms. Čia, kaip ir kitose įvaizdinėse priemonėse, naudojami visi pagrindiniai identiteto elementai: logotipas, tipografija bei grafiniai elementai, todėl svarbu juos naudoti tinkamai, taip kaip aprašoma ankstesniuose skyriuose.

Rekomenduojamas paveikslėlio dydis: 1080 x 1080 px.

 

 


 

Maketų pavyzdžiai.

 

 

Prezentacijos šablonas

Prezentacijos šablonas

Taip atrodo mūsų prezentacijos šablonas. Čia, kaip ir kitose įvaizdinėse priemonėse naudojami visi pagrindiniai identiteto elementai: logotipas, tipografija bei grafiniai elementai, todėl svarbu vadovautis prezentacijos šablone numatytomis gairėmis.

Atsisiųskite prezentacijos šabloną

 

Vizitinė kortelė

Vizitinė kortelė

Taip atrodo mūsų vizitinių kortelių pavyzdžiai. Kortelių A pusėje galime naudoti tiek vertikalią, tiek horizontalią logotipo versiją. Kortelių B pusėje galime naudoti QR kodą (14×14 mm, vieta pažymėta).

Informaciją rašome Neue Montreal šriftu: vardas, pavardė rašomi Regular stiliumi, 18 pt šrifto dydžiu; pareigos Regular stiliumi, 12 pt šrifto dydžiu; kontaktinė informacija Regular stiliumi, 7 pt šrifto dydžiu; nuoroda į interneto svetainę Medium stiliumi, 7 pt šrifto dydžiu.

Kortelės dydis: 85 x 50 mm.

Atsisiųskite darbo failus

 

El. laiško parašas

El. laiško parašas

Taip atrodo mūsų el. pašto parašas.

Paraše naudojame sisteminį šriftą Arial: kontaktinei informacijai taikome 10 pt šrifto dydį, konfidencialumo žinutei taikome 8 pt šrifto dydį.

Atsisiųskite el. pašto parašą

 

Tai yra paskutinė dalis, kuri leidžia mums džiaugtis, – Jūs perskaitėte visą stiliaus vadovą.